מעלה יוסף - דף הבית

חתום - פרוטוקול ועדת יועצים תכנון מפורט 24 יחד שכונה בדואית יערה