מעלה יוסף - דף הבית

חתום פרוטוקול ועדת יועצים - מדידה לתכנון מפורט 5 מגרשים בשומרה