מעלה יוסף - דף הבית

מבקרת המועצה

מבקרת המועצה מבצעת את עבודת הביקורת בכל מערכות המועצה, להבטחת תקינות פעילותם, תהליכי עבודתם וביצוע תפקידיהם ושרותם לציבור – כשהם פועלים במסגרת החוקים, התקנות והנהלים הקיימים, מתוך טוהר מידות, כללי מינהל תקין, בקרה נאותה, יעילות וחסכון. מבקרת המועצה מגישה את דו”חות הביקורת לראש המועצה כמתחייב בחוק באורח שוטף במסגרת דו”ח שנתי, אשר נדון בועדה לענייני ביקורת ובמליאת המועצה. מבקרת המועצה גם מקיימת מעקב שוטף אחר פעילות הגופים העירוניים וביקורות מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות שניתנו בביקורות קודמות וזאת במטרה לשפר וליעל את עבודת המועצה.

ראוי להדגיש שדו”ח מבקרת המועצה אינו מאפיין את כלל פעולות המועצה, אלא את הפעולות בנושאים שנבדקו בלבד. אין לייחס את היקף עבודת הביקורת בנושא מסוים להערכתה מבחינת חשיבותו שכן אופי הנושא הוא הקובע לביקורת את מידת הפירוט.

מבקרת המועצה משמשת גם כממונה על תלונות הציבור. במסגרת תפקידה מבררת הממונה תלונות הקשורות בכל תחומי העשייה העירונית. ניתן לקיים פגישות אישיות עם הממונה בתאום טלפוני מראש.

פרטי התקשרות

עו”ד דנה פרויליך