מעלה יוסף - דף הבית

נוהל תמיכה בחקלאים ונקלטים חדשים לשנת 2023

Farm combine tractor

מטרת נוהל זה לקדם את הדור הבא והחקלאים החדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות. לשם כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר יתמכו בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות, וכאמצעי למימוש תמיכה זו בשנת 2023 הוקצה למשרד בסך 20 מל ש”ח. לצפייה בנוהל תמיכה בחקלאים.

כל השירותים המקוונים