מעלה יוסף - דף הבית

עדכון בנושא חיסון ורישוי כלבים

תושבים יקרים,

לא מכבר אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת תיקון לנושא חיסון כלבים כנגד מחלת הכלבת.

על פי התקנות החדשות, כל כלב שקיבל במהלך חייו שני חיסוני כלבת ומעלה יוכל להתחסן כנגד מחלת הכלבת פעם בשנתיים. כתוצאה מכך תחסך עלות החיסון לתושבים, שיהיו צריכים להוציא רישיון בלבד בכל שנה, ולחסן כעבור שנתיים מהחיסון האחרון.

גורים ללא חיסונים יצטרכו לקבל שני חיסוני כלבת במרווח של חודש ביניהם –  חיסון ראשון וחיסון דחף המעלה את רמת הנוגדנים כנגד המחלה.

כלב שקיבל רק חיסון כלבת אחד נדרש לקבל חיסון דחף באופן מיידי.

את רישיון החזקת הכלב יקבלו התושבים במעמד חיסון הכלב, ולאחר ששילמו את האגרות הקבועות בחוק ועמדו בתנאי הרישיון. לאחר קבלת שני חיסונים יהיה חיסון הכלבת תקף למשך שנתיים, כך שבמעמד חידוש הרישיון השנתי לכלב בשנה הבאה לא יהיה הכלב מחוייב בקבלת חיסון כתנאי לרישיון. חשוב לציין כי את אגרת הרישוי יש להמשיך ולשלם באופן שנתי על מנת להחזיק את כלבכם ברישיון על פי חוק.

להלן עיקרי השינויים החל מה- 1.4.2024:

  • גור כלבים יש לחסן בחיסון ראשון כנגד מחלת הכלבת בגיל 3 חודשים. את הגור יש לחסן בחיסון דחף חודש לאחר החיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב מעל שלושה חודשים שלא חוסן מעולם יש לחסן בחיסון כנגד מחלת הכלבת באופן מיידי. חודש לאחר החיסון הראשון יש לחסן את הכלב בחיסון דחף. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב שחוסן פעם אחת בלבד כנגד מחלת הכלבת יש לחסנו בחיסון דחף כעבור חודש מהחיסון הראשון. עם קבלת חיסון הדחף יקבל הבעלים רישיון להחזקת כלב, ובלבד שעמד בכל התנאים הרשומים בחוק.
  • כלב שחוסן מעל פעמיים עד התאריך 1.4.2024, תוקף החיסון שלו יהיה למשך שנתיים מיום החיסון האחרון. בעלי הכלב יצטרכו לחדש את רישיון ההחזקה שלו עם פקיעתו כעבור שנה מיום הוצאתו.
    • בשנה בה צריך הכלב להתחסן ישלם בעליו עבור חיסון ורישיון. החיסון יהיה תקף למשך שנתיים והרישיון למשך שנה.
    • בשנה בה הכלב אינו צריך להתחסן ישלם בעליו את אגרת הרישיון בלבד באמצעות הקישור שישלח אליו, והרישיון יהיה תקף לשנה, ובלבד שעמד בכל התנאים ופרטי הכלב והבעלים מעודכנים במערכת השירות הווטרינריים

ד”ר אסף ירום

רופא וטרינר רשותי

מ.א. מעלה יוסף