מעלה יוסף - דף הבית

מרכז קהילתי מעלה יוסף מחפשים מנהל/ת תרבות חדש/ה!

מרכז קהילתי מעלה יוסף יוצא למכרז מנהל/ת תרבות
מזמין מועמדים מתאימים להגיש מועמדות לתפקיד מנהל/ת תרבות
יש להגיש מעומדות עד 10/7/24 תאריך בצרוף רו״ח ותעודות למיל׳ maaleyos@matnasim.org.il