מעלה יוסף - דף הבית

הודעה למפונים – שיפוי בארנונה

המדינה העניקה פטור מארנונה לתקופה 7/10/23-31/12/23 לישובים שפונו בהחלטת המדינה.

  • הפטור הינו לארנונה למגורים בלבד .
  • הפטור חל גם על מיסי ועד מקומי לתקופה הנ”ל(מגורים בלבד)

לאור החלטת המדינה המועצה זיכתה את הנישומים הזכאים לפטור לתקופה הנ”ל וקיזזה מיתרת החוב.

המועצה נערכת לזכות את הוועדים המקומיים, ע”פ הפטור הנ”ל ובכפוף לשיפוי שהתקבל ממשרד הפנים.

שנת 2024- בימים אלה נשלחו לכל התושבים הודעות תשלום בדבר חיובי ארנונה לשנת 2024 כולל חיוב דו חודשי 1-2/2024.

החיוב הינו מלא עד להחלטת המדינה בעניין פטור נוסף לתקופה החל מ-1/24

ככל שתתקבל החלטה בעניין ע”י המדינה המועצה תפעל בהתאם להחלטה ותזכה את הנישומים הזכאים.

ד”ר יוחאי כמיסה,
מנכ”ל המועצה.