מעלה יוסף - דף הבית

אישור תוכנית מתאר מקומית – הרחבת מרכז אזורי גרנות הגליל