מלגת מפעל הפיס

מלגת מפעל הפיס לשנת הלימודים התשפ"א נפתחת.
זכאים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון ,תואר שני או תעודת הוראה במוסד מוכר ע"י המל"ג והנדסאים המוכרים במה"ט.
מועד אחרון להגשת בקשה 11.10.2020

תנאי קבלה:

​​כל סטודנט שיוחלט להעניק לו מלגה מחויב לתרום לקהילה 130 שעות פעילות התנדבותית
הפעילות ההתנדבותית תהיה בתחומים הבאים: פר"ח בבית ספר מעלה הגליל מעונה, מרכז צעירים, חינוך, רווחה, קהילה, חברה וכיוצ"ב, והיא תבוצע ע"י מקבלי המלגות ברחבי המועצה האזורית מעלה יוסף בלבד.
מובהר כי לצורכי המלגה תוכר אך ורק פעילות שתתקיים מטעם המועצה האזורית, במקומות מוסדרים ובפיקוחה.
לא תוכר כל פעילות קהילתית/התנדבותית אחרת.

  • זכאים לפנות סטודנטים מן המניין שהחלו לימודיהם לתואר ראשון /תואר שני/ הסבה להוראה/ הנדסאי המוכר ע"י מה"ט בלבד ולומדים במוסדות אשר מוכרים ע"י המועצה להשכלה גבוהה.
  • מבקשי הסיוע יהיו חייבים למלא טופסי בקשה למלגה ולהמציא אישורים עפ"י דרישה. ללא המסמכים והאישורים לא תובא בקשתם לדיון.
  • המבקשים חייבים להיות תושבי המועצה.
  • גיל המבקשים לא יעלה על 40 שנה.
  • זכאות למלגה תהיה ע"פ דירוג סוציו אקונומי וקריטריונים שנקבעו ע"י וועדה ציבורית.
  • לא תינתן מלגה לסטודנט אשר מקבל סיוע נוסף ממפעל הפיס. במידה ואתה מקבל סיוע נוסף מקרן או מלגה נוספת נא לפרט בהמשך.
יש למלא את הפרטים בטופס הבא ובסופו ללחוץ על כפתור ה"שלח הטופס".
במקביל יש לצרף בקובץ (שם הקובץ יהיה שם מלא ותעודת זהות) את כל האישורים הנדרשים בטופס.

שדה חובה מסומן ב *


יש להזין את 9 הספרות, כולל ספרת בקורת


יש להזין במבנה לפי הדוגמא הבאה: 01/01/20110

אם לא שרתת בצבא - השאר/השאירי ריק. יש להזין במבנה לפי הדוגמא הבאה: 01/01/20110

אם אינך עולה חדש - השאר/השאירי ריק. יש להזין במבנה לפי הדוגמא הבאה: 01/01/20110

אם לא שרתת בצבא - השאר/השאירי ריק. יש להזין במבנה לפי הדוגמא הבאה: 01/01/20110

אם אין כתובת נוספת - השאר/השאירי ריקיש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 04-1111111

יש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1111111

במידה ויש נא לצרף צילום ת"ז כולל הספח

יש לצרף אישור מהמוסד האקדמי בהמשך הטופס

במידה וכן יש לצרף אישור עלייה לארץ

יש לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים ו/או שומה אחרונה לעצמאים המשך הטופס. יש להזין ספרות בלבד בהמשך הטופס יש לצרף 3 תלושי משכורת אחרונים ו/או שומה אחרונה לעצמאים, למי שאינו נשוי לצרף הכנסה של ההורים למי שנשוי לצרף הכנסות של 2 בני הזוג. יש להזין ספרות בלבד

בהמשך הטופס יש לצרף צילומים מתאימים.בהמשך הטופס יש לצרף אישור מתאים

המסמכים הנדרשים


​​