הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

קול קורא למכרז לתכנון :בי"ס יסודי חדשני איזורי - 18 כיתות בגרנות הגליל

אדריכלים נכבדים
מצורף כל החומר הנדרש לתחרות תכנון מבנה בית הספר.
החומר מחולק לתיקיות הבאות:

 1. מכרז פומבי לתכנון בית ספר יסודי חדשני בגרנות הגליל מסמך תנאי ההשתתפות והנהלים הכולל את הנושאים הבאים -
  • רשימת מסמכים המכרז
  • תנאים להשתתפות
  • הוראות למשתתפים
  • מסמכי המכרז, בדיקות מוקדמות וחתימה על מסמכי המכרז
  • מקום וזמן להגשת ההצעות
  • הוראות שונות
  • הסכם לתכנון בית ספר אזורי בגרנות הגליל
  • נספח 1 פרוגרמת התכנון -
  • נספח 1 פרוגרמת התכנון -
 2. נספחים חומר רקע למתכננים : -
  • נספח 1 )א'( בית החינוך האזורי קהילתי החדשני במועצה האזורית "מעלה יוסף" – -
   עקרונות פדגוגיים ומשמעויות פיזיות. נספח 1 )ב'( תקן ת"י – 5281 .
 3. מיפוי ורקע :
  • מדידה
  • תצלום אויר האתר וסביבתו
  • תוכנית בינוי למתחם אזורי גרנות הגליל.
  • מבנה מארג תוכניות המבנה המתוכנן, לפני בקשה להיתר. –
  • מבנה רווחה בביצוע, נבנה בימים אלו
  • מבנה אולם ספורט נבנה בימים אלו והינו חלק אינטגרלי ממתחם בית הספר.
 4. מסמכי תב"ע :
  • תוכנית מתאר מפורטת מס' ג/ 6681 תיקון – 1 לתוכנית מתאר מפורטת מס ג 3038 מרכז גרנות הגליל.
  • תוכנית מס' 255-0441287 מרכז גרנות מבני ציבור ג/ – 23065 הוראות ותשריט הוגשה לוועדה – המחוזית להפקדה.
  • תוכנית מס' 255-0270090 התווית דרך המקשרת את הישוב גרנות הגליל לכביש מס' – 899 - הוראות ותשריט , לפני הפקדה בוועדה.
 5. תצלומים : תצלומי אוויר 
 6.  

  להלן הקבצים :

    
    
  תיקיה: א. מסמכי המכרזא. מסמכי המכרז
  תיקיה: ב. נספחים- חומר רקע למתכנניםב. נספחים- חומר רקע למתכננים
  תיקיה: ג. מיפוי ורקעג. מיפוי ורקע
  תיקיה: ד. מסמכי תבעד. מסמכי תבע
  תיקיה: ה. תצלומיםה. תצלומים
  תיקיה: הבהרה מספר 1הבהרה מספר 1
  מסמך שאלות ותשובות בית ספר יסודי חדשני גרנות הגליל.pdfמסמך שאלות ותשובות בית ספר יסודי חדשני גרנות הגליל
  נספח (1)ב' - תקן תי 5281.pdfנספח (1)ב' - תקן תי 5281
קול קורא למכרז לתכנון :בי"ס יסודי חדשני איזורי - 18 כיתות בגרנות הגליל