כתבות

כותרת פגרת חג פסח
שנה #NAME?
קישור למידע
תמונה
 
הודעה ועדכון כן
תאריך תפוגה 25/04/2019
תיאור
הריני להביא לידיעתכם שהמועצה תהיה סגורה לרגל פגרת חג הפסח בתאריכים הר"מ:

חופשת חג פסח – יום שישי  י"ד באדר ב' תשע"ט  19.4.19  עד יום שבת כ"ב בניסן תשע"ט 27.4.19

חזרה לעבודה ביום ראשון בתאריך 28.4.19

בברכת חג שמח
שחם תמיר
מנכ"ל המועצה

תאריך 20/03/2019
הצגת כתבה בדף הבית לא
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

פגרת חג פסח

תאריך: 20/03/2019
הריני להביא לידיעתכם שהמועצה תהיה סגורה לרגל פגרת חג הפסח בתאריכים הר"מ:

חופשת חג פסח – יום שישי  י"ד באדר ב' תשע"ט  19.4.19  עד יום שבת כ"ב בניסן תשע"ט 27.4.19

חזרה לעבודה ביום ראשון בתאריך 28.4.19

בברכת חג שמח
שחם תמיר
מנכ"ל המועצה