כתבות

כותרת חניכת בית הכנסת החדש בגרנות הגליל ומקווה מונגש לבעלי מוגבלויות בצוריאל
שנה #NAME?
קישור למידע
תמונה
הודעה ועדכון כן
תאריך תפוגה 17/01/2019
תיאור

נחנך בית הכנסת החדש בגרנות הגליל, בנוכחות משה פיצ'וטו ואשתו, התורמים היקרים שסייעו בהקמתו. כמו כן, נחנך המקווה החדש בצוריאל, המונגש לצרכי בעלות מוגבלות בתנועה, ומאפשר לכל תושבות המועצה באשר הן לטבול בנחת!

שמעון גואטה, ראש המועצה: "בית הכנסת והמקווה, הם ביטוי להמשך אחיזתנו בארץ. בית הכנסת הוא מעון קבוע ונצחי לקדושה עולמית. אני מאחל לכולנו לזכות להתפלל בבית הכנסת לאורך ימים, ובעיקר לחגוג ולשמוח בו, עם כל בית ישראל. תודה לכל מי שלקח חלק בבניית בית הכנסת והמקווה המונגש לבעלי מובלויות."

 "ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך".​


תאריך 13/11/2018
הצגת כתבה בדף הבית כן
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

חניכת בית הכנסת החדש בגרנות הגליל ומקווה מונגש לבעלי מוגבלויות בצוריאל

תאריך: 13/11/2018

נחנך בית הכנסת החדש בגרנות הגליל, בנוכחות משה פיצ'וטו ואשתו, התורמים היקרים שסייעו בהקמתו. כמו כן, נחנך המקווה החדש בצוריאל, המונגש לצרכי בעלות מוגבלות בתנועה, ומאפשר לכל תושבות המועצה באשר הן לטבול בנחת!

שמעון גואטה, ראש המועצה: "בית הכנסת והמקווה, הם ביטוי להמשך אחיזתנו בארץ. בית הכנסת הוא מעון קבוע ונצחי לקדושה עולמית. אני מאחל לכולנו לזכות להתפלל בבית הכנסת לאורך ימים, ובעיקר לחגוג ולשמוח בו, עם כל בית ישראל. תודה לכל מי שלקח חלק בבניית בית הכנסת והמקווה המונגש לבעלי מובלויות."

 "ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם, לדור ודור, נספר תהילתך".​