כתבות

כותרת פרויקט החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד ביישובים בעיצומו!
שנה #NAME?
קישור למידע
תמונה
הודעה ועדכון כן
תאריך תפוגה 09/12/2018
תיאור

​שמחים לעדכן אתכם שפרויקט החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד ביישובים, בעיצומו!
ההחלטה להחליף את תאורת הרחובות לתאורת לד התקבלה לפני כשלוש שנים, ובשנת 2016 יצא קול קורא של המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטת גזי חממה, במסגרתו הגשנו בקשה להחלפת התאורה ביישובי המועצה לתאורת לד. בשנת 2017 יצאנו למכרז להחלפת התאורה ולהתקנה של מתקנים סולאריים על גגות מבני ציבור, והוכרז הקבלן הזוכה. עבודות ההתקנה החלו במהלך שנת 2018, וכאמור, הפרויקט נמצא בעיצומו, וכבר הגיע ליישובים רבים במועצה.

תאריך 10/10/2018
הצגת כתבה בדף הבית כן
קבצים מצורפים
סוג תוכן: פריט

פרויקט החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד ביישובים בעיצומו!

תאריך: 10/10/2018

​שמחים לעדכן אתכם שפרויקט החלפת תאורת הרחוב לתאורת לד ביישובים, בעיצומו!
ההחלטה להחליף את תאורת הרחובות לתאורת לד התקבלה לפני כשלוש שנים, ובשנת 2016 יצא קול קורא של המשרד להגנת הסביבה להפחתת פליטת גזי חממה, במסגרתו הגשנו בקשה להחלפת התאורה ביישובי המועצה לתאורת לד. בשנת 2017 יצאנו למכרז להחלפת התאורה ולהתקנה של מתקנים סולאריים על גגות מבני ציבור, והוכרז הקבלן הזוכה. עבודות ההתקנה החלו במהלך שנת 2018, וכאמור, הפרויקט נמצא בעיצומו, וכבר הגיע ליישובים רבים במועצה.