חופש מידע

מועצה אזורית מעלה יוסף פועלת בשקיפות מועצתית בהתאם לחוק חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, שנכנס לתוקפו בחודש מאי 1999 .
תכליתו  של החוק להנהיג בישראל את "מהפכת השקיפות" באשר לפעולת הרשויות הציבוריות ובעיקרו מפרסמת המועצה נתונים ציבוריים  כדי לסייע לקהל הרחב להבין את הפעילות והמדיניות של המועצה.

בין הנושאים בגינם ניתן למצוא מידע: חוק חופש המידע, פרוטוקולים, דוחות וצווים, תקציבים ועוד.