הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

חופש המידע - דוחות שנתיים

צו / דו"ח

הנחיות מנהליות

המקומות והמודעים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת המועצה כאמור בסעיף 6 לחוק:
המועצה מעמידה לעיון הציבור את ההנחיות המנהליות שעל פיהן פועלת ויש להן נגיעה או חשיבות לציבור והן:

צו / דו"ח
חופש המידע - דוחות שנתיים