ועדת התקשרויות

​​​

  
  
  
כווץ שנה : 2019 ‏(27)
הוצאת היתר מחודש לתחנת שאיבה באבירים30/12/20192019
תכנון כבישים וניקוזים בהרחבה 19 יח"ד בשתולה 24/12/20192019
יעוץ קרקע וביסוס 19 יח"ד בשתולה 24/12/20192019
מודד בהרחבה 19 יח"ד בשתולה 24/12/20192019
תכנון מערכת חשמל תאורה ותקשורת בהרחבת שתולה 24/12/20192019
תכנון נופי בהרחבה בשתולה 24/12/20192019
תכנון קווי מים בהרחבה בשתולה24/12/20192019
מתן שירותי ניהול ותיאום אדריכלי במח' הנדסה 08/12/20192019
שכ"ט ניהול ופיקוח הקמת גדר ביטחון בישובים זרעית ושתולה 18/11/20192019
בדיקת עמידה בתקן 5281 בניה ירוקה- בי"ס חדש גרנות הגליל28/10/20192019
הקמת חדר הכלה בבי"ס מעונה 28/10/20192019
ניהול ופיקוח תח"צ כולל מפרצי אוטובוסים בישובי המועצה כולל מדידיה25/09/20192019
תכנון + הוצאת אישורים נדרשים + פיקוח עליון כביש עוקף מעונה 10/09/20192019
הגשת קול קורא למשרד החינוך- גן ילדים 03/09/20192019
סקר הערכת סיכונים בעצים במוסדות חינוך 15/08/20192019
אפיון רשת מים לבית כנסת קיים במצפה הילה 04/08/20192019
יועץ ליווי חינוך פדגוגי - גן ביער15/07/20192019
מדידת שטח כיתה יבילה בי"ס מעונה 15/07/20192019
מדידת מבנים 6+7 בית ספר מעונה 26/06/20192019
ניהול ופיקוח הקמת מרכז למידה בגרנות הגליל 07/05/20192019
שכ"ט למדידית מבנים קיימים- עבור מיגון רעידות אדמה 06/05/20192019
שכ"ט יעוץ בטיחות 17/04/20192019
שכ"ט יעוץ נגישות 17/04/20192019
שכ"ט להכנת בקשה לשטחים פתוחים עבור המועצה 26/03/20192019
שכ"ט יעוץ אקוסטי בי"ס גרנות הגליל - תקן ירוק 12/02/20192019
שכ"ט יעוץ הידרולוגי בי"ס גרנות הגליל- תקן ירוק12/02/20192019
שכ"ט יעוץ קרינה בי"ס גרנות הגליל - תקן ירוק 12/02/20192019
כווץ שנה : 2020 ‏(21)
עדכון היתר ותכנון פיתוח נופי סביב אולם ספורט מעונה08/07/20202020
יעוץ נגישות 18 יח"ד בהרחבת שתולה 05/07/20202020
יעוץ ואישור בטיחות שיפוץ מבנה ילדים בגן גרנות 22/06/20202020
1 - 30הבא

​​