מחלקת הנדסה

​​​שעות פעילות המחלקה​

בתאום מראש בלבד, נא ליצור קשר עם מזכירת המחלקה

מ
ס​ירת/קבלת תכניות ו/או טפסים לאישור מהנדס המועצה

יום ​​שעות
שני​10:00-14:00​
רביעי​10:00-14:00​


קבלה במשרד מהנדס המועצה עבור מתכננים/ תושבים:
יום ​​שעות
שני​​16:00-18:00​

  
  
  
  
  
אפיק ונהמהנדס המועצה04-910556604-9806402afik@myosef.org.il
זהר הר-פזעוזרת מהנדס המועצה 04-910557104-9105576zoharp@myosef.org.il
שני חתן מזכירה04-910556604-9806402Shanih@myosef.org.il
​​

  
  
  
02/05/2021 16:18
  
02/05/2021 16:18

  
הבית האינטרקטיבי (פטור מהיתר בנייה)
אתר הוועדה לתכנון ובניה מעלה הגליל
​​