העסקת אנשים עם מוגבלויות מעלה יוסף


קידום העסקת אנשים עם מוגבלויות במועצה הינו ערך חשוב ביותר
ואנו פועלים לשלבם בארגון באופן המותאם ביותר לצרכיהם וכעובדים וחברים שווים במשפחת מעלה יוסף .
 
1.הגדרת יעד העסקת אנשים בעלי מוגבלויות:
לפחות 5% מהעובדים בארגון  יהיו אנשים המוגדרים בחוק כאנשים עם מוגבלות משמעותית.
(על פי הוראות תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 
2כדי לקדם את השגת היעד הנ"ל אנו פועלים במתווה הבא:
  • קידום המודעות לנושא בקרב הנהלת המועצה והעובדים.
  • הגדרת בעל תפקיד לריכוז הנושא על פי חוק.
  • קידום שיתופי פעולה בין המחלקות וכן עם גורמי חוץ, איתור מועמדים מתאימים בהתאם למשרות הפנויות במועצה.
  • מיפוי ומיקוד צרכים לשימור עובדים עם מוגבלויות וביצוע התאמות על פי הצורך.  


3.הממונה להעסקת אנשים עם מוגבלות:
הגב' טל בן גיגי
טלפון - 04-9105527
דוא"ל -  talbg@myosef.org.il

4.מידע נוסף:
תכנית ​שנתית 2021
תיקון חוק 15 לחוק השוויון – ייצוג הולם בגוף ציבורי