הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט

פעוטות

ועדה על פי חוק פעוטות בסיכון - הזכות למעון יום התש"ס 2000

 המשפחה הנה המסגרת המשמעותית לגדילה והתפתחות של כל אדם, ולכוחה של החברה והקהילה. למשפחה חשיבות ייחודית לבניית חבירה וחיברות ולתפקוד טוב, הבטחת קיום, השתייכות וזהות, הגנה על הפרט ותמיכה רגשית וגופנית.
הועדה לחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס - 2000:
חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), התש"ס – 2000 נועד להבטיח שכל פעוט העונה למצבי הסיכון המנויים בחוק יהיה זכאי למעון יום מוכר, סמוך למקום מגוריו.
המעונות מופעלים על ידי ארגונים שונים, בפיקוח משרד התמ"ת ולפי תקנות העבודה הסוציאלית של משרד הרווחה. קריטריונים לקבלה למעון נקבעו בחוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) ובהוראות התע"ס (תקנות עבודה סוציאלית) של משרד הרווחה.
שילוב הפעוט במעון הוא חלק מתוכנית סיוע כוללת למשפחה, אשר נבנית בשיתוף  עם ההורים על פי החוק: 
פעוט בסיכון הוא פעוט הנמצא במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותו התקינה. פעוט הוא מי שטרם מלאו לו 36 חודשים ב-1 בספטמבר של אותה שנת לימודים.
מצבי הסיכון הקבועים בחוק הם אחד מאלה:

  • מצבים המוגדרים "לפי דעתו של עובד סוציאלי ועל סמך חוות דעת רפואית הפעוט מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת;
  • אחד מהורי הפעוט אינו מתפקד כראוי מחמת אלימות במשפחה, הפרעה נפשית, מחלת נפש, אלכוהוליזם, התמכרות לסמים, פיגור, נכות קשה, זנות, עבריינות או מחלה כרונית של אחד מבני המשפחה;
  • הפעוט מעוכב התפתחות, על סמך אישור רופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי וקיימות נסיבות משפחתיות שבשלהן יש חשש ממשי להתפתחותו התקינה של הפעוט".

בקשות לסידור במעון יום או במשפחתון מוגשות לועדת חוק פעוטות בסיכון במחלקה לשירותים חברתיים דרך העובד הסוציאלי היישובי.
בוועדה משתתפים מנהל מחלקת הרווחה, נציג משרד הבריאות, יו"ר הועדה, עו"ס המשפחה וההורים.  הועדה קובעת את הזכות למעון יום, והחלטתה תקפה לשנת לימודים אחת. במקרה הצורך מתקיים בוועדה  דיון חוזר לקראת שנת הלימודים הבאה. 
הוועדה מעניקה חשיבות מרבית לדיון על צרכי המשפחה, קשיים והתלבטויות. במהלך הדיון נבנית תוכנית התערבות טיפולית בשיתוף ההורים  אשר תאפשר צמיחה והתפתחות לכל חברי המשפחה.

פעוטות