גזברות

מזל כהן - גזברית המועצה  ומנהלת הארנונה , גזברית החברה לפיתוח מעלה –יוסף,
גזברית של בי"הס תיכון אזורי גליל מערבי ששותפות בו מספר רשויות
גזבר הרשות הינו תפקיד סטאטוטורי עפ"י חוק הרשויות המקומיות .
חובות הגזבר ותחומי אחריות
ניהול המערכת הכספית של הרשות.
יעוץ לראש הרשות בגיבוש מדיניות הכספית לרשות .
גיוס משאבים וניהול תקציבים .
מעקב ובקרה תקציבית.
קשר עם משרדי ממשלה השונים ומוסדות ציבור .
הכנת הדוחות הנדרשים ע"י משרדי הממשלה .
אחריות ניהולית והפעלת מחלקות :
הנהלת-חשבונות ותקציבים
שכר
קופה
גביה
רכש ואינוונטר
הנה"ח – ביה"ס תיכון אזורי גליל מערבי
  
  
  
  
  
מזל כהןגזברית המועצה04-910553104-9105542mazal@myosef.org.il
רחל בן דודקופאית04-910553004-9105542rachel@myosef.org.il
רחלי בכורמזכירת מחלקת גזברות04-910557004-9105542racheli@myosef.org.il
אילוז כוכבהחשבת שכר04-910553215349105532kohi@myosef.org.il
שחר זוהרהחשבת שכר04-910551915349105519zohara@myosef.org.il
שמחה לגריסיהנהלת חשבונות04-910547simha@myosef.org.il
אפרת אברהםהנהלת חשבונות049105540efrat@myosef.org.il
איריס בלחסןהנהלת חשבונות049105541iris@myosef.org.il