אגפים ומחלקות

לשכת ראש המועצה

ראש המועצה:  שמעון גואטה
מנהלת לשכה:   טלי מזור 
טלפון:  04-9105522/3 ​
פקס:  04-9807496
קבלת קהל:   בתיאום מראש עם מנהלת הלשכה
דוא"ל:  shimong@myosef.org.il
 

תחומי אחריות

  • קשר עם ועד היישובים
  • קשר פרטני עם התושבים
  • קשר וטיפול מול מוסדות הממשלה
  • קשר וטיפול מול גופים וארגונים
  • קשר וטיפול מול מחלקות המועצה
  • קשר עם תורמים
  • תיאום ביקורי אח"מים
  • ליווי ישיבות הנהלה ומליאת המועצה