הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

רישוי עסקים

בעלי תפקידים 

  
  
  
  
  
יוסי לוימנהל04-9105560yosil@myosef.org.il
הגר מימון.מזכירה04-9105520 04-9105520 hagar@myosef.org.il

מחלקת רישוי העסקים פועלת כדי להעניק לכל תושב ותושב את הסיוע הדרוש לצורך פתיחת עסק חדש, כולל קבלת אישורים, מתן ייעוץ מקצועי וקיצור הליכים בירוקרטים.
במקביל, מבצעת המחלקה מעקב שוטף אחר ניהולם התקין של העסקים בישוב, לטובת רווחתם ובריאותם של כלל התושבים.
במחלקת רישוי עסקים פועל צוות, הממונה על פתיחת עסקים חדשים וניהולם על פי כל הדרישות והתקנים.

מהו רישיון לניהול עסק?

על פי חוק לרישוי עסקים תשכ"ח – 1968, כל עסק המוגדר כטעון רישוי בצו רישוי עסקים חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו.
רישיון לניהול עסק הינו האישור, הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלי העסק המבקש רישיון, לפתיחתו ולניהולו בהתאם לתנאים, לחוקים ולתקנות, הקיימים מכוח רישוי עסקים, התקנות והצווים הנלווים אליו.
התהליך לקבלת רשיון לניהול עסק לעתים אורך מספר  חודשים, כיוון שקבלת הרישיון כרוכה באישור ובהסכמת גורמים רבים. הסכמתם מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק לתקנות ולדרישות שהציבו אותם גורמים.
אי ביצוע הדרישות יגרור הוצאת סירוב למתן רישיון ופתיחה בהליכים משפטיים.

למי נחוץ רישיון לניהול עסק?

עסק מכל סוג שהוא, המוגדר בצו רישוי עסקים - עסקים טעוני רישוי, התשנ"א- 1995 לרבות התיקונים שנעשו בו מאז פרסומו, חייב ברישיון. לדגומא: מסעדות, איטליזים, בתי קפה, חנויות ירקות, מזנונים, מאפיות, חנויות לממכר ממתקים, גלידה, עוגות, משקאות קלים, קיוסקים, בתי מלאכה מכל הסוגים, בתי חרושת מכל הסוגים, ייצור מוצרי מזון מכל הסוגים, רוכלות, חנויות לממכר דגים, מוסכים, מחסנים למוצרים מסוימים, מחסן מעל 50 מ"ר, חנות ששטחה מעל 500 מ"ר  צימרים , אירוע חד פעמי תחת כיפת השמים .

אלו עסקים פטורים מחובת רישיון עסק?

מחובת רישיון לניהול עסקים פטורים משרדים שונים של מקצועות חופשיים - עורכי דין, רואי חשבון וכיוצ"ב, מרפאות לסוגיהן השונים, סטודיו להתעמלות, חדרי ישיבות, בתי ספר, גני ילדים, בתי תכנה וכו'. קיימים גם עסקים בתחום המסחר, שאינם חייבים ברישיון לניהול עסק, כמו מכירת צעצועים, מכירת חלקי חילוף חדשים לרכב, כלי בית, כלי כתיבה וכו'.

מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה בדבר הצטיידות ברישיון עסק לפני פתיחתו.

הגשת בקשה לרישיון עסק

כיצד מגישים בקשה לרישוי עסק?

 • יש למלא טופס בקשה לרישיון עסק
 • יש להגיש תכניות לרישיון עסק (תכנית סאנטירית)
 • חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע, לעמידה בתנאים המתאימים לאופי העסק
 • יש להציג אישור מהגורמים הבאים: המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, הוועדה לתכנון ובנייה, השירות הווטרינרי, משרד התחבורה

חובות במקרה של שינויים בעסק 

כל שינוי בבית עסק קיים, חייב בהגשת בקשה חדשה במקרים הבאים:

 1. שינוי שטח העסק
 2. שינויים בתכנית העסק – פנימיים וחיצוניים
 3. שינוי סוג העיסוק
 4. שינוי בעלות – תוספת או יציאת שותף, העברת בעלות וכו'
 5. סגירת עסק מחייבת הודעה בכתב.

כל אלו חייבים ברישיון חדש מטעם רישוי עסקים להמשך ניהול העסק, וחייבים באישורם של כל הרשויות והגורמים הקבועים בחוק.
הרשיון יינתן לאחר מילוי כל הדרישות (למעט סעיף 5).

 רישיון העסק הוא אישי וניתן אך ורק לבעל העסק או למפעיל העסק הרשום על שמו. הרישיון ניתן לעסק ולא למבנה.

 הרשיון אינו ניתן להעברה לא למבנה אחר ולא על שם בעל עסק אחר.

נושאים החייבים בהיתר / רישיון

מה הם הנושאים האחרים החייבים ברישיון / היתר?

 1. תשלום אגרת שילוט
 2. מופעיים חד פעמיים ו/או זמניים, לונה פארק, קרקס, אירועים המתקיימים תחת כיפת השמיים
 3. קייטנות ומחנות קיץ.

מדוע חייבים ברשיון לניהול עסק?

לכל מבנה יש תכנית והיתר בנייה מפורטים, המגדירים את השימושים המותרים בו. ישנם בתי עסק הקשורים בבריאות הציבור והחייבים מכוח החוק לעשות סידורים מוקדמים, לשמור על הניקיון וההיגיינה ועל תנאי תברואה נאותים, כדי הגן על שלום הציבור. מתן הרשיון הוא אישור, כי אכן נעשו, סודרו והותקנו כל הנושאים המתירים את הפעלת בית העסק וכי מולאו כל דרישות החוק.

רישוי עסקים