רישום ושיבוץ לגני ילדים וכיתות א'

​​​​​​הורים יקרים

ברוכים הבאים למערכת החינוך במעלה יוסף לשנת הלימודים תשפ"ב

אנו שמחים לפתוח את הרישום לשנת הלימודים הבאה לגני הילדים וכתות א'.

מערכת החינוך במעלה יוסף הינה מערכת חינוך השמה בלב ליבה את איכות המענה החינוכי לכל ילדה וילד בתחומי המועצה.

אנו שוקדים ודואגים לטייב ולשפר את מוסדות החינוך שבאחריותנו, על מנת שיוכלו לתת את המענה האיכותי ביותר לילדכם.

אנו דואגים לסביבה לימודית, חברתית ורגשית בטוחה ועובדים בשיתוף פעולה עם המחלקות השונות במועצה ועם משרד החינוך.

אנו מזמינים אתכם לפנות ולהתייעץ בכל שאלה.

בברכת שנת לימודים חדשה ומוצלחת

        קליה הילו              שמעון גוואטה

מנהלת מחלקת חינוך      ראש המועצה   

>>למערכת הרישום והשיבוץ 

רישום לגני ילדים וכיתה א' תשפ"ב

מי נרשם?
לגני הילדים -

קבוצת גיל נולדו מתאריך עד תאריך
גילאי 3י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018)
כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)
גילאי 4 ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017)י"ג בטבת התשע"ח (31 בדצמבר 2017)
גילאי 5כ' בטבת התשע"ו (1 בינואר 2016)ב' בטבת התשע"ז (31 בדצמבר 2016)

*יש לרשום את ילדכם בגן למרות שהילד/ה ממשיכ/ה באותו הגן.

לכיתה א'

קבוצת גיל נולדו מתאריך עד תאריך
כיתה א' - לגילאי 6י' בטבת התשע"ה (1 בינואר 2015)י"ט בטבת התשע"ו (31 בדצמבר 2015)

 
מתי נרשמים?
הרישום יהיה פתוח בין התאריכים: א' בשבט התשפ"א (14 בינואר 2021) ויימשך עד כ"א בשבט התשפ"א (3 בפברואר 2021).

היכן נרשמים?

כניסה לאתר הרישום >>
הרישום נעשה באופן מקוון באתר הרישום. יש להירשם בתקופת הרישום.

איך נרשמים?
אופן ביצוע הרישום המקוון (אפשרי רק כאשר כתובת ההורים בחצי השנה האחרונה מופיעה ביישוב בו נמצא הגן המבוקש):

  • הקלדת מספר ת.ז. (הורה וילד)
  • אימות באמצעי זיהוי (טלפון, מייל, מספר נכס בארנונה או סיסמא)
  • בחירת זרם חינוכי
  • בקשת רישום לגן מבוקש (ברירת מחדל לפי האופציה הנפתחת באתר)
  • לוודא כי בסיום תהליך הרישום מופיעה הודעה כי הרישום בוצע בהצלחה
  • שמרו את אישור הרישום שנשלח אליכם במייל  

על הורים שרושמים לראשונה את ילדם למסגרת גן במעלה יוסף ולא מצליחים לבצע רישום או במקרים בהם הרישום לא נקלט באתר האינטרנט, יש לפנות למזכירות מחלקת חינוך באמצעות המייל: rishum@myosef.org.il או בטלפונים הבאים: נורית - 04-9105546, דינה - 04-9105545.

בקשות העברה:
בבקשת העברה למוסד חינוכי מחוץ לתחומי הרשות או בבקשת העברה לזרם חינוכי אחר (ממלכתי או ממלכתי-דתי), יש להיכנס לאתר מחלקת חינוך באתר המועצה ולפעול עפ"י ההנחיות. במקרה של רישום לגן בזרם אחר, תינתן עדיפות לתושבי הישוב  ולאחר מכן השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי ובכפוף להגשת בקשת העברה לרשות במועד הרישום. 

יישובים שאין בהם גן:
בישובים בהם אין גן, יש להירשם על-פי האפשרות הנפתחת באתר.​
פתיחת גן בישוב מותנית ברישום של 12 ילדים מהישוב ובמבנה גן. שיבוץ בגן מחוץ לישוב תהיה בהתאם לשיקול דעת של הרשות.

טיפול בפרט:
תפיסת החינוך במעלה יוסף מתייחסת לילד כפרט ומבקשת לתת מענה לצרכיו האישיים. במהלך שנותיהם של הילד/ה בגן, מתקיים תהליך קבוע ורצוף של מיפוי, הערכת צרכים, חוזקות וקשיים, לצורך מתן מענה מותאם ומדוייק. המועצה מפעילה מגוון של מענים לתמיכה בילדים, בצוות החינוכי ובהורים - שירות פסיכולוגי, גננת שי"ח, מרכז "קול הלב" ותכניות מסוגים שונים, אותן אנו מפעילים עפ"י הצורך ובשיתוף משרד החינוך. חשוב לנו להדגיש שיש חשיבות רבה במתן מענה בגיל הרך בכדי לגשר על פערים התפתחותיים, רגשיים או התנהגותיים. קופות החולים מסבסדות טיפולים בקהילה (ריפוי בעיסוק, טיפולים בתחום השפה וההגייה, טיפולים רגשיים ועוד) ומומלץ מאוד להתייעץ עם רופא משפחה להפנייה לטיפולים אלו במידת הצורך.

הורים המבקשים פטור מחוק חינוך חובה (חינוך ביתי), מכל סיבה שהיא, מתבקשים לפנות בהקדם לשלומית שיין קצינת הביקור הסדיר (קב"סית) בטלפון: 052-4500664.

צרכים מיוחדים וחינוך מיוחד :
בשנתיים האחרונות נכנסה לתוקף רפורמה ששינתה את הליך קבלת המענה המותאם לילד עם עלייתו לגן. אם אתם חושבים או יודעים, כי יש לילדכם עיכוב או קושי כלשהו (עיכוב התפתחותי, עיכוב שפתי, קושי רגשי או קושי התנהגותי), יש לפנות למחלקת חינוך עם המסמכים הרלוונטיים מהתפתחות הילד לא יאוחר מה-15.3.21. דעו, כי לאחר תאריך זה ילדכם לא יוכל לקבל מענה בשנת תשפ"ב וייכנס לגן ללא המענה לו הוא זקוק. כמו כן, לא תינתן אפשרות במהלך השנה לקבל סל אישי של סיוע בתוך הגן או להעביר תלמיד לחינוך המיוחד, אלא רק במקרים חריגים המופיעים בחוזר מנכ"ל(הוראת קבע מס' 0201 - "יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר").
כל המסמכים הרלוונטיים בצירוף מכתב בקשה לוועדת זכאות ואפיון מההורים יש לשלוח למחלקת חינוך במייל: morans@myosef.org.il או בפקס מספר: 04-9105577. בכל שאלה ניתן לפנות למורן סבן מרכזת תחום חינוך מיוחד - 04-9105551 או לאלווירה נחמד מנהלת השירות הפסיכולוגי החינוכי - 04-9105545.

אלרגיה מסכנת חיים למזון:
בכל מקרה של רגישות ואלרגיה למזון ברמה מסכנת חיים יש לשלוח אישור עדכני (6 חודשים אחרונים) מרופא מומחה – אלרגולוג, במייל: morans@myosef.org.il או בפקס מספר: 04-9105577 ולוודא הגעת המסמכים. אנא דאגו להגיש את המסמכים הרלוונטיים בהקדם. לכל שאלה ניתן לפנות למורן סבן בטלפון: 04-910555

 חריגי גיל:
לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום של ילדים שלא מלאו להם שלוש שנים, ולכן לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 (כולל). למעבר לאתר משרד החינוך – מועדי וגילי הרישום – יש ללחוץ כאן.

שיבוץ לגן ילדים:
השיבוצים לגנים (גנים מאוכלסים, מעבר מזרם חינוכי, ישוב שאין בו גן וחלוקה בין גנים צעירים לבוגרים) נעשים על-ידי הרשות ועל-פי שיקול דעתה תוך בחינת פרמטרים שונים – מספר הילדים בגנים, הרכב הגן, צוות הגן, מורכבות הגן, המרחב הפיזי של הגן ועוד. האופן בו תעביר הרשות הודעה על השיבוץ יימסר בהמשך.

 
הורים גרושים/ פרודים:
יש למלא טופס הורים גרושים​ ובו פרטי בן/בת הזוג על מנת שיהיה אפשר לעדכן אותו/ה בכל הקשור לרישום ולכל ההודעות הקשורות לילד/ה במהלך שנת הלימודים,  על-פי הוראות החוק. הטופס יופיע באתר הרישום לאחר בחירת מענה למגורי ההורים. יש להעביר טופס מלא במייל: rishum@gmail.com תוך 7 ימים. ללא טופס ההצהרה לא יהיה ניתן להשלים את הרישום לגן או לביה"ס.

מוסד מוכר שאינו רשמי:
הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים/כיתה א' במוסד מוכר שאינו רשמי, יבצע את הרישום במשרדי המחלקה ובצירוף אישור מהבעלות.

רישום והעברה ממוסד אחד למוסד אחר מחוץ לאזור הרישום:
בבקשת העברה למוסד חינוכי מחוץ לתחומי הרשות, יש להיכנס לאתר הרישום ולפעול עפ"י הנחיות הרישום. לא תתקבלנה בקשות העברה שיבוצעו לאחר תקופת הרישום. הרשות תדון בבקשות לגופן ותשובה תינתן במהלך הקיץ ועד תחילת שנת הלימודים. יובהר כי אין הסעות למוסדות חינוכיים מחוץ לאזור הרישום.​

הילד/ה ממשיכ/ה  בגן או עולה לכיתה א'?
לעלון הרישום המלא לילדי גן וכיתה א' >>

ילד/ה חדש/ה בגן?
לעלון הרישו​ם המלא לילדי שנתון 2018>>

זקוקים לעזרה נוספת?​​

אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה, התלבטות או התייעצות במייל: rishum@myosef.org.il
או בטלפון: מזכירות מחלקת חינוך – נורית 04-9105546 | דינה 04-9105545.

  
  
הורים עצמאיים פרודים גרושים.pdf