מערכת החינוך במעלה יוסף

החינוך בגיל הרך

במועצה פועלים 11 מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלוש ובהם 212 פעוטות. כמו כן, אנו מפעילים  24 גני ילדים ובהם מוסדות ממלכתיים, ממלכתי דתי, חרדי וגן שפתי. כאשר סך הילדים בהם עומד על 513. בין המעונות לגנים פועל רצף חינוכי בשל כפיפותם החינוכית למועצה האזורית ובשל הזיקה החשובה והממלכתית המתקיימת בין הגנים למשרד החינוך. המועצה מפעילה הדרכה ברמה גבוהה ותכניות חינוכיות במעונות היום ועושה מאמץ מתמיד לשפר את רמת השירות בהם.          
 בגני הילדים מופעלים יום חינוך ארוך ובמקביל, תכנית מיל"ת לגנים שאינם זכאים ליום חינוך ארוך. תכנית אופק חדש, תכניות העשרה כמו תכנית קר"ב וסל תרבות המכילים חוגים ומופעי תרבות במגוון תחומים. המועצה הקימה ומפעילה את מרכז קשת לאמנויות לגיל הרך בהם נחשפים ילדי הגנים לאמנות בין תחומית באמצעות נושאים מרכזיים. פעילויות נוספות בגנים: הזנה, הדרכה לבריאות השן, פעילות ירוקה ואקולוגית(הרוב המוחלט של הגנים הוסמכו לגנים ירוקים וחלקם לתו ירוק מתמיד), ספריית פיג'מה, חיבור לאינטרנט ועוד. צוותי הגנים והמעונות זוכים להדרכה והשתלמויות בנושאים רלבנטיים.

חינוך יסודי

בתיה"ס הפועלים ברשות הם מעונה ובצת ובעת הזאת ממש אנו עוסקים  בתכנון הקמתו של בי"ס יסודי נוסף בגרנות הגליל. בתיה"ס הקיימים כיום  מונים 730 תלמידים הגרים ברשות. שני בתיה"ס פועלים במתכונת הניהול העצמי. מופעלים בהם התכניות   יוח"א, לומדים בראש אחר(למידיה והוראה פרטנית), אופק חדש, רבדים מטעם קרן רשי, סל תרבות, תכנית קרב, פותחים עתיד וחינוך לבריאות השן. מעבר לכך כל בי"ס בוחר ומתמחה בשלל נושאים ותחומים: מעונה מקדם בריאות וסביבה ירוקה, מהווה מוסד מדגים לנושא התקשוב לקראת המאה ה-21 ועוד. בביה"ס בצת חממה טכנולוגית, מיחזור, חונכים צעירים ועוד. קצרה היריעה מלפרט את שלל הנושאים בחינוך היסודי ואת זיקתם ללמידה, העשרה והכלה.

ביה"ס היסודי החדשני בגרנות

הושלמה הכנתה של פרוגרמה חינוכית להקמתו של בי"ס יסודי אזורי חדשני  בגרנות הגליל. חדשני, פירושו הכרה בתוספת של 30% שטח לפרוגרמה הרגילה שהיתה נהוגה עד כה. על הפרוגרמה שקד צוות מכל גווני העשייה החינוכית ונציגי ציבור והיא אושרה ע"י משרד החינוך. עתה פנינו למכרז מתכננים ולאחריו לביצוע בפועל. בטווח של 3 עד 4 שנים נקים בי"ס יסודי נוסף לצד הדרומי שלנו באזור חוסן.

חינוך על יסודי

תיכון אזורי גליל הינו עוגן מרכזי בעשייה החינוכית העל יסודית וכולל בתוכו כ-1088 תלמידים מכ-30 ישובים ומהם 539 הם תלמידינו. החל משנה שעברה התחיל משרד החינוך להפיץ בכל הארץ את "התמונה הבית ספרית" לכל בי"ס ואשר מכילה התייחסות מלבד להישגי בגרות כנהוג עד כה גם לנשירה, גיוס לצה"ל, פעילות ערכית והתנדבותית ועוד. בית ספרנו דורג ברמה 1 הגבוהה מבין 4 הרמות וזכה לשבחים רבים. כבר עתה ידוע לנו למשל שהישגי הבגרות קפצו ועלו לכדי 94% עם הגשה של 100% למבחנים.

ביה"ס מתבסס במבנהו הפדגוגי על רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה. מוביל עשיה פרטנית משמעותית עד לכדי הפעלת למעלה מ-150  קבוצות למידה. (יותר מערכת שעות לתלמיד ופחות לכתה) הפרטנות באה לידי ביטוי באיגום משאבים מכמה תכניות כמו: 8200 חיל המודיעין, מיל"ת קרן רשי, מגבית בריטניה, קדם עתידים ועוד. ביה"ס מפעיל מגמות מגוונות ורלבנטיות ומקצועות הרחבה כמו: מדיה דיגיטאלית, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, תעשיה וניהול, מע' בקרה ואנרגיה, מדעי המחשב (ביה"ס מצויד במכשירי קצה ובציוד תקשובי מתקדם), מדעי החברה, תיאטרון, ערבית, מדעי הסביבה ועוד. החקר הוא נדבך חשוב באני מאמין הבית ספרי והוא בא לידי ביטוי בספריה ובמעבדות אשכול הפיס. כן מופעלות תכניות מודולריות בתחום הערכי-חברתי כמו: חינוך תעבורתי, הכנה לגיוס, התמודדות עם סמים ואלכוהול, שימוש מושכל ברשתות תקשורת ועוד. וכן סל תרבות עשיר של מופעים ואירועים.

תכניות למצויינות

קמפוס אזורי למצויינים מופעל אחת לשבוע במתכונת אזורית ומכיל בתוכו את 10% מצטייני כתות ג-ו מבתיה"ס מעונה, בצת, כברי ורגבה. הקמפוס מציע חוגי העשרה ברמה גבוהה ואטרקטיבית העוסקים בנושאים שמעבר לנלמד בתכנית הלימודים הרגילה כמו: רובוטיקה, רפואה, הנדסה, אמנות, אנימציה, שחמט ועולם הכלב.. תלמידי חט"ב לעומתם משתלבים בתכנית "מצויינות לכל" שמשמעותה היא שלכל תלמיד מסלול בו הוא מצטיין ושומה עליו להשתבץ בו. התלמידים הללו משתלבים במסלולי חינוך גופני, תיאטרון, רופאים צעירים, אמנות ומדעים. במקביל, מספק אשכול הפיס למידה בשיטת החקר בשיתוף עם מוסדות וחברות מן המשק כמו: חברת טבע, מכון וייצמן, הטכניון. ומשתתף באולימפיאדות ארציות משך כל השנים ואף זוכה למקומות מכובדים.

שירותים לבעלי צרכים מיוחדים

מתוך הבנה שתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ושעל החברה להכילם ולחבקם בכל דרך.  מושקעים בשירותים אלה משאבים רבים, מוקמות מסגרות  ומופעלות תכניות רבות ויחודיות לתלמידים אלה. בגיל הרך מופעלים גן שפתי, גננות שיח, תכנית אור במעונות, מדריכות, פסיכולוגיות, מרכז מש"י, תכנית "מבטים" לאבחון מוקדם של בעיות התפתחות ועוד. בחינוך היסודי כיתות שילוב, כיתות לקויות למידה, יועצות, פסיכולוגיות, מרפאות פרא-רפואיות ועוד. בחינוך העל יסודי כיתות לקויות למידה, מרכז למידה, יועצות, פסיכולוגיות ועוד. בנוסף לאלה, פועלים ברמה האזורית קב"ס, רכז חינוך מיוחד, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. כמו כן, מופעלות תכניות אזוריות כמו פותחים עתיד, עיר ללא אלימות, התכנית הלאומית, למידה מרחוק וכל המערך הזה עטוף בסייעות ובמלוות בהסעות וכמובן בהסעות מיוחדות הנוסעות עם תלמידים לכל רחבי הגליל המערבי.

פיתוח מוס"ח

בשנים האחרונות אנו נהנים מתקציבים מוגדלים ממשרד החינוך לצרכי שיפוץ, התאמות, בטיחות ובניה חדשה. מיליוני שקלים הושקעו בשדרוג כיתות, פרוזדורים, מעבדות, חדרי שירותים, נגישות, חצרות וחדרי מורים. כמו כן, אושר לנו הצורך בהקמתם של בי"ס יסודי חדש ושלושה גני ילדים חדשים. שדרוג חצרות ועיבוי מרכיבי בטחון בגני הילדים. מוס"ח מצטיידים באופן עקבי בציוד קצה מתקדם בתחום המחשוב כמו : ניידים, מחשבי טאצ', מקרנים, ספרים דיגיטליים, לוחות חכמים, עמדות טעינה ועוד.

סיכום

מערכת החינוך שלנו פועלת על פי עקרונות האוטונומיה והניהול העצמי, הפרטנות, הרצף החינוכי, החדשנות, היצירתיות, הכל תוך מתן מקום מרכזי לחינוך לערכים ולפעילות חברתית ומיקוד המשאבים לכלל נושאים אלה.

יש לזכור שהמועצה נותנת מענה מאסיבי לניוד  התלמידים לכל בתיה"ס במרחב עפ"י הזרמים בזיקה לאזורי הרישום וזאת ע"י הפעלת מערך הסעות של כ-200 קווים ליום.

בברכה,
איציק ברששת, מנהל המחלקה לחינוך


בקשת מלגה ללומדים להכשרה מקצועית בשנת הלימודים תשע"ח

2018 טופס בקשת מלגת תנופה.pdf