מערכת החינוך במעלה יוסף

​חזון החינוך במועצה

צמיחה אישית של כל לומד דרך התמודדות עם אתגרים חינוכיים, תוך שילוב יתרונות המרחב הקהילתי המקומי, המאופיין בקשר בינאישי קרוב, חם ותומך, עם נגישות מלאה למרחבים ומשאבי למידה גלובליים.

 

 

החינוך בגיל הרך

במועצה פועלים 14 מעונות יום לגילאי חצי שנה עד שלוש ובהם 240 פעוטות.
כמו כן, אנו מפעילים  24 גני ילדים ובהם מוסדות ממלכתיים, ממלכתי דתי.
סך הילדים בהם עומד על 540. בין המעונות לגנים פועל רצף חינוכי בשל כפיפותם החינוכית למועצה האזורית ובשל הזיקה החשובה והממלכתית המתקיימת בין הגנים למשרד החינוך.
המועצה מפעילה פיקוח, הדרכה פדגוגית ותכניות חינוכיות במעונות היום ועושה מאמץ מתמיד לשפר את המענה החינוכי בגילאים אלו.            
בגני הילדים מופעלים יום חינוך ארוך ובמקביל, תכנית מיל"ת לגנים שאינם זכאים ליום חינוך ארוך( גנים צעירים), תכנית אופק חדש, תכניות העשרה כמו תכנית קר"ב וסל תרבות המכילים חוגים ומופעי תרבות במגוון תחומים. המועצה הקימה ומפעילה את מרכז קשת לאמנויות לגיל הרך בהם נחשפים ילדי הגנים לאמנות בינתחומית דרך נושאים שנתיים מרכזיים.
פעילויות נוספות בגנים: הזנה, הדרכה לבריאות השן, פעילות ירוקה ואקולוגית(הרוב המוחלט של הגנים הוסמכו לגנים ירוקים וחלקם לתו ירוק מתמיד), ספריית פיג'מה, חיבור לאינטרנט ועוד. צוותי הגנים והמעונות זוכים להדרכה והשתלמויות בנושאים רלבנטיים.

חינוך יסודי

בתיה"ס הפועלים ברשות הם מעונה ובצת ובעת הזאת ממש אנו מתחילים בבנייה והקמה של בי"ס יסודי נוסף בגרנות הגליל. בתיה"ס הקיימים כיום  מונים כ - 800 תלמידים הגרים ברשות. שני בתיה"ס פועלים במתכונת הניהול העצמי. מופעלים בהם התכניות   יוח"א, אופק חדש, סל תרבות, תכנית קרב, פותחים עתיד וחינוך לבריאות השן.

מעבר לכך כל בי"ס בוחר ומתמחה בשלל נושאים ותחומים: מעונה מקדם בריאות וסביבה ירוקה, מהווה מוסד מדגים לנושא התקשוב לקראת המאה ה-21 ועוד. בביה"ס בצת חממה טכנולוגית, מחזור, חונכים צעירים ועוד.

בבית ספר מעלה הגליל – מעונה, פועלים בשקידה רבה לקידום הוראה חדשנית דרך למידה מעשית וחווייתית ודרך פרויקטים ותוכניות שונות. כמו כן, פועל בית הספר זו השנה השנייה בשיתוף מכללת גורדון, בהובלה של פרחי הוראה תוך כדי קידום הוראה וחינוך חדשניים

ביה"ס היסודי החדשני בגרנות

הושלמה הכנתה של פרוגרמה חינוכית להקמתו של בי"ס יסודי אזורי חדשני  בגרנות הגליל. חדשני, פירושו הכרה בתוספת של 30% שטח לפרוגרמה הרגילה שהייתה נהוגה עד כה. על הפרוגרמה שקד צוות מכל גווני העשייה החינוכית ונציגי ציבור והיא אושרה ע"י משרד החינוך.
בשנה הקודמת נפגש צוות חשיבה מהישובים בציר הצפוני על מנת לגבש ערכים ותפיסה חינוכית לבית הספר.
כיום אנו בתחילתה של בנייה ואנו מקווים לפתוח את שעריו של בית הספר בתאריך 1/9/21.

חינוך על יסודי

בית חינוך אזורי גליל הינו עוגן מרכזי בעשייה החינוכית העל יסודית וכולל בתוכו כ-1100 תלמידים מכ-30 ישובים ומהם כ - 600 מתגוררים בתחומי המועצה. החל משנה שעברה החל משרד החינוך להפיץ  את "התמונה הבית ספרית" לכל בי"ס, אשר מכילה התייחסות, מלבד להישגי בגרות כנהוג עד כה, גם לנשירה, גיוס לצה"ל, פעילות ערכית והתנדבותית ועוד. בית ספרנו דורג ברמה 1 הגבוהה מבין 4 הרמות וזכה לשבחים רבים. כבר מספר שנים, בית הספר נמצא בחזית החדשנות החינוכית הן ברמה הערכית והחברתית והן ברמה הפדגוגית. הישגי הבגרות הם סביב 90% בממוצע וכל תלמידי בית הספר נגשים למבחני הבגרות.

ביה"ס מתבסס במבנהו הפדגוגי על רפורמות אופק חדש ועוז לתמורה. מוביל עשיה פרטנית משמעותית עד לכדי הפעלת למעלה מ-150  קבוצות למידה. (יותר מערכת שעות לתלמיד ופחות לכתה) הפרטנות באה לידי ביטוי באיגום משאבים מכמה תכניות כמו: 8200 חיל המודיעין, מיל"ת קרן רשי, מגבית בריטניה, קדם עתידים ועוד. ביה"ס מפעיל מגמות מגוונות ורלבנטיות ומקצועות הרחבה כמו: מדיה דיגיטאלית, פיסיקה, ביולוגיה, כימיה, תעשיה וניהול, מע' בקרה ואנרגיה, מדעי המחשב (ביה"ס מצויד במכשירי קצה ובציוד תקשובי מתקדם), מדעי החברה, תיאטרון, ערבית, מדעי הסביבה, דיפלומטיה ועוד. למידת החקר הוא נדבך חשוב באני מאמין הבית ספרי והיא באה לידי ביטוי בספריה ובמעבדות אשכול הפיס. כמו כן, מופעלות תכניות מודולריות בתחום הערכי-חברתי כמו: חינוך תעבורתי, הכנה לגיוס, התמודדות עם סמים ואלכוהול, שימוש מושכל ברשתות תקשורת, סל תרבות עשיר של מופעים ואירועים, תכניות מעורבות קהילתית ותרומה לחברה ועוד.

תכניות למצויינות

תלמידי חט"ב משתלבים בתכנית "מצוינות לכל", שמשמעותה היא שלכל תלמיד מסלול בו הוא מצטיין ושומה עליו להשתבץ בו. התלמידים הללו משתלבים במסלולי חינוך גופני, תיאטרון, רופאים צעירים, אמנות ומדעים. במקביל, מספק אשכול הפיס למידה בשיטת החקר בשיתוף עם מוסדות וחברות מן המשק כמו: חברת טבע, מכון וייצמן, הטכניון ומשתתף באולימפיאדות ארציות משך כל השנים ואף זוכה למקומות מכובדים.

שירותים לבעלי צרכים מיוחדים

מתוך הבנה שתלמידים בעלי צרכים מיוחדים הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוך ושעל החברה להכילם ולחבקם בכל דרך, מושקעים בשירותים אלה משאבים רבים.
בגיל הרך מופעלת תכנית אור לאיתור ילדים עם קשיים ולטיפול בהם על ידי מדריכות מטעם התוכנית ובשיתוף ההורים.
בגני הילדים מופעלות תכניות רבות וייחודיות מתוך הבנה שטיפול מוקדם יכול להביא לתוצאות טובות יותר ולקדם ילדים באופן משמעותי – לפיכך לכל גן מוצמדת פסיכולוגית משפ"ח המלווה את הצוות החינוכי ועוזרת באיתור קשיים ובהנחיית ההורים והצוות לטיפול בהם.
בנוסף, מרכז "קול הלב", תכנית "מבטים" לאיתור מוקדם בגני הילדים, כתות שילוב וכתות חינוך מיוחד בבתי הספר.
בנוסף לאלה, פועלים ברמה האזורית קב"ס, רכז חינוך מיוחד, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. כמו כן, מופעלות תכניות אזוריות כמו פותחים עתיד, עיר ללא אלימות, התכנית הלאומית, למידה מרחוק ועוד. כל המערך הזה עטוף בסייעות ובמלוות בהסעות וכמובן בהסעות מיוחדות הנוסעות עם תלמידים לכל רחבי הגליל המערבי.

פיתוח מוס"ח

בשנים האחרונות אנו משקיעים בשיפוץ, התאמות, בטיחות ובניה חדשה מיליוני שקלים. הושקעו מאמצים ומשאבים רבים בשדרוג כיתות, פרוזדורים, מעבדות, חדרי שירותים, נגישות, חצרות וחדרי מורים. כמו כן, אושר לנו הצורך בהקמתם של בי"ס יסודי חדש ושלושה גני ילדים חדשים, שדרוג חצרות ועיבוי מרכיבי בטחון בגני הילדים.
אנו פועלים במרץ להרחבת ההצללות הן בגנים והן בבתי הספר.
השנה זכינו בתקציבים רבים בבתי הספר ובגנים לחידוש והשקעה במתחמים חדשניים ואנו פועלים ליישום התוכניות במהלך השנה ובמהלך הקיץ.

סיכום

מערכת החינוך שלנו פועלת על פי עקרונות האוטונומיה והניהול העצמי, הפרטנות, הרצף החינוכי, החדשנות, היצירתיות, הכל תוך מתן מקום מרכזי לחינוך לערכים ולפעילות חברתית ומיקוד המשאבים לכלל נושאים אלה במקביל לחידוש והתחדשות פיסית ובהתאם.

יש לזכור שהמועצה נותנת מענה מורכב ויקר לניוד  התלמידים לכל בתיה"ס במרחב עפ"י הזרמים, צרכי החינוך המיוחד,  זאת בכפוף לכללי משרד החינוך ולאזורי הרישום.

בברכה חמה
קליה הילו

מנהלת מחלקת חינוך