רחל ברדוגו

טלפון:04-9521395
טלפון נייד:057-7244487
פקס:04-9820502
דואל:tahbura@bezeqint.net 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:תחבורה