סיגל בן יאיר

תפקיד:עו"ס שכונת הבדואים יערה, מעונה, הילה, רכזת מועדוניות, עו"ס לחוק החוסים
טלפון:04-9105502
דואל:sigal@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים