יהודית אשכנזי

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9806648
פקס:04-9806648
דואל:Shefim.yosef@bezeqint.net 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך