סיגי חוטה

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9105568
פקס:04-9105565
דואל:sigi@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:ועדה חקלאית