טלי מזור

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9105521
פקס:04-9105552
דואל:tali@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מזכירות המועצה