יהודה לוי

תפקיד:עו"ס עבדון, חוסן, שתולה, עו"ס לחוק נוער, שיקום האסיר
טלפון:04-9105587
דואל:yehuda@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים