הגר מימון.

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9105520
פקס:04-9105520
דואל:hagar@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:רישוי עסקים