הדס חתן

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9806445
פקס:04-9806471
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מועצה דתית