דני שטרית

תפקיד:מזכיר המועצה
טלפון:04-9105528
פקס:04-9105552
דואל:dani@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מזכירות המועצה