מאיר ברששת

תפקיד:מנהל, פקיד סעד לחוק נוער
טלפון:04-9105588
פקס:15349105533
דואל:meir@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים