שאול טדגי

תפקיד:איש אחזקה
פקס:04-9806471
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מועצה דתית