גזברות

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
מזל כהןגזברית המועצה04-910554204-9105531mazal@myosef.org.il
רחל בן דודקופאית04-910554204-9105530rachel@myosef.org.il
רחלי בכורמזכירת מחלקת גזברות04-910554204-9105570racheli@myosef.org.il
אילוז כוכבהחשבת שכר1534910553204-9105532kohi@myosef.org.il
שחר זוהרהחשבת שכר1534910551904-9105519zohara@myosef.org.il
שמחה לגריסיהנהלת חשבונות04-910547simha@myosef.org.il
אפרת אברהםהנהלת חשבונות049105540efrat@myosef.org.il
איריס בלחסןהנהלת חשבונות049105541iris@myosef.org.il