רישוי עסקים

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
יוסי לוימנהל04-9105560yosil@myosef.org.il
הגר מימון.מזכירה04-9105520 04-9105520 hagar@myosef.org.il