אוסנת קוג'מן

תפקיד:עו"ס גיתה, תוכנית יחדיו
טלפון:04-9105504
דואל:osnat.koogman@gmail.com 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים