משה דאודי - בבי

תפקיד:מנהל
טלפון:04-9105524
פקס:-
דואל:babi@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מחלקת פיקוח