ליאת עלמני

תפקיד:תשלומים ובירורים
טלפון:04-9105591
פקס:04-9105542
דואל:​​m_yosef2@mgar.co.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גביה