נדיר עדי

תפקיד:מנהל גביה
טלפון:04-9105529
דואל:​m_yosef@mgar.co.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גביה