מחלקת רכש

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
כהן עליזהמנהלת רכש04-910550804-9105535aliza@myosef.org.il