שלומית דובדבני

תפקיד:מנהלת מרכז קשת
טלפון:04-9806854
דואל:Mercaz.keshet@gmail.com 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך