עליזה אליה

תפקיד:ס.מנהל המחלקה
טלפון:04-9105550
פקס:04-9105577
דואל:alizahinu@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך