מחלקת הנדסה

בעלי תפקידים

שםתפקידטלפוןפקסדואל
גיאורגי (ג'ורג') אסקרוב מהנדס המועצה04-980640204-9806402George@myosef.org.il
רחלי ליבוביץ-כהןאדריכלית המועצה04-910557604-9105576rh@myosef.org.il 
אורה מרגליתמזכירה04-980640204-9105566oram@myosef.org.il