אלי נדם

תפקיד:חשמלאי המועצה
טלפון:49105575
דואל:bitahon@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:אגף ביטחון