אורה מרגלית

תפקיד:מזכירה
טלפון:04-9105566
פקס:04-9806402
דואל:oram@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:מחלקת הנדסה