אורית ניר

תפקיד:עו"ס עין יעקב, חוסן, רכזת בן ממשיך
טלפון:04-9105537
דואל:orit@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:שירותים חברתים