דנה בראל

תפקיד:מדריכה
טלפון:04-9806854
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:חינוך