רחל בן דוד

תפקיד:קופאית
טלפון:04-9105530
פקס:04-9105542
דואל:rachel@myosef.org.il 
חבר מועצה:לא
אגף/מחלקה:גזברות